YÜKÜMLÜLÜK BEYANI

Yükümlülük Beyanı

Tetamet Metroloji ve Kalibrasyon Merkezi’nin laboratuar faaliyetleri, ulusal ve uluslar arası standartlara uygun ve müşteri talepleri kapsamında yürütülür.

Yasal yükümlülükleri konusunda her türlü hukuki sorumluluğu kanunlarla tanımlanmıştır ve bu tanımlama çerçevesinde tüm sorumluluk firmaya aittir.

Kalibrasyon Laboratuarlarının faaliyetleri; teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak bir sistem oluşturulmuştur. Laboratuar personelince yapılan kalibrasyon sonuçlarına hiçbir kişi veya kuruluş etki edemez.

Laboratuarların kalibrasyon faaliyetleri; bağımsızlık, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerine sadık kalınarak yürütülür.

Laboratuar personelinin ücretleri, yaptıkları kalibrasyon sayısından veya bu kalibrasyonlardan alınan sonuçlardan bağımsızdır.

Tetamet Metroloji ve Kalibrasyon Merkezi; EN ISO/IEC 17025:2017 standardının şartlarına uygun bir Kalite Sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi için gereken tüm kaynaklar temin edilecektir.

Kalite El Kitabında belirtilen Politikaya, Prosedürlere, Talimatlara ve Destek Dokümanlara Kalibrasyon laboratuarı personelinin uyması zorunludur.

Tetamet Metroloji ve Kalibrasyon Merkezi’ne bağlı tüm personelin, çalışmalarında gerekli hassasiyeti göstereceğine olan inancım tamdır.

GENEL MÜDÜR
Erdi TÜRKER

Yorum Yapın