Elektrik-Elektronik

Elektrik-Elektronik ve RF

Elektrik-Elektronik kalibrasyonları

TS EN ISO / IEC 17025 Standardına uygun olarak verdiğimiz kalibrasyon hizmeti olumlu sonuç verdiğini görüyoruz. Günümüzde pek çok araç ve gereç elektrik ile çalışıyor. Bazı durumlarda elektrik kısa devre veya farklı sebeplerle kaçağa yol açabiliyor.  Bu bağlamda ölçüm doğruluğunun üretimde kaliteyi doğrudan etkilediği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Elektrik-Elektronik ve RF kalibrasyonlarında hizmet verdiğimiz cihazlar aşağıdadır.

 • Multimetre, Pensmultimetre 6 ½ digite kadar
 • Ohmmetre,
 • Milli/Mikroohmmetre,
 • Wh.,Th.Köprüsü
 • Voltmetre, Ampermetre
 • Pano tipi Voltmetre/ Ampermetre / Wattmetre
 • Pano tipi CosØmetre/Frekansmetre
 • Dekad Direnç/ Kapasitör , İndüktör
 • Meger (1Gigaohm) Tek Kademeli, Çok Kademeli
 • Standard Direnç,
 • Kapasitör
 • Direnç, Kapasitör
 • Şönt Direnç (DC 100A’e kadar).
 • AC/DC Yüksek Gerilim Test Cihazi(28 kVac,40 kVdc)
 • Akım / Gerilim Trafosu
 • Güç Kaynağı
 • Wattmetre, Güç Analizörü
 • Weld Tester
 • Yüksek Gerilim Probu
 • Kapasitemetre,
 • İndüktometre
 • RLC Metre
 • Empedans Analyzer
 • Osiloskop 2 kanal / 4 kanal
 • Scopemeter
 • Çok fonksiyonlu Kalibratör
 • Akım Kaynağı (2000A’e kadar)
RF Kalibrasyonlar
 • Frequency Counter [ Frekans Sayıcı ]
 • Function Generator [ Fonksiyon Üreteci ]
 • Signal Generator [ İşaret Üreteci ]
 • Level Generator [ Seviye Üreteci ]
 • Level Meter [ Seviye Ölçer ]
 • Spectrum Analyzer [ Spektrum Analizörü ]
 • Spectrum Master [ Spektrum Üstadı ]
 • PCM Test Set
 • Network Analyzer[ Network Analizörü ]
 • Cable TV Analyzer [ Kablo TV Analizörü ]
 • Stopwatch Timer [ Kronometre-Timer ]
 • Attenuator [ Zayıflatıcı ]
 • Transmission Analyzer [ İletim Analizörü ]
 • RF Power meter + Sensor [ RF Güç Ölçer + Algılayıcısı ]
 • Communication Test Set [ İletişim Test Setleri ]
 • Optical Source [ Optik İşaret Üreteci ]
 • Optical Meter [ Optik Güç Ölçer ]
 • Site Master/ Analyzer [ Site Ana Analizörü ]
 • Video Measurement Test Set [ Video Ölçüm Setleri ]
 • Audio Measurement
 • Test Set [ Ses Ölçüm Setleri ]
 • Radio Altimeter
 • Flightline Test Set [ RAUçuş HattıTest Setleri ]
 • Nav-Com Flightline Test Set [ N.Com Uçuş Hattı Test Setleri ]
 • Ramp-Bench Test Set [ Rampa Tezgahı Test Setleri ]
 • Site Master,Cable&Antenna Analyzer+Spectrum Analyzer
 • RF Analyzer [ Radyo Frekans Analizörü ]
 • Eddy Current
 • Instrument [ Girdap Akım Enstrumanı ]
 • Ultrasonic Flaw Dedector [ Ultrasonik Kusur Dedektörü ]
 • Surge Generator
 • Burst Generator
 • Ring Wave Generator
 • EMC Lab.Devices
 • RF Milivoltmeter

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir