Mekanik

Mekanik Kalibrasyonlar

Basınç

Basınç Kalibrasyonu Referans olarak alınan noktaya göre basınç ölçümleri beş değişik şekilde gerçekleştirilir. Bunlar; Gauge (Bağıl) Basıncı, Absolute (Mutlak) Basınç, Negatif Basınç, Fark Basıncı, Atmosfer basıncı. Basınç Kalibrasyonu konusunda hizmet verdiğimiz cihazlar aşağıdadır.

 • Basınç Kalibratörü
 • Basınç Switchi
 • Basınç Transmitteri
 • Fark Basınç Ölçer
 • Hava Gerginlik Test Cihazı
 • Mano-Vakummetre
 • Manometre
 • Vakummetre
 • Seviye Transmitteri
 • Tansiyon Aleti
 • Vakum Pompası
 • Vicad Cihazı
 • Emniyet Valfi
 • U tipi manometre
Boyutsal

Boyutsal kalibrasyon Ölçme sıcaklığı standart referans sıcaklığı olarak kabul edilen (20 ± 1) ºC. Ölçüm odasında nem oranı %(45 ± 5) Rh olarak ve ölçümler titreşimsiz ortamda yapılmaktadır. Boyutsal kalibrasyon hizmet verdiğimiz cihazlar aşağıdadır.

 • Komparatör Saati
 • Salgı Komparatörü
 • Şeritmetre
 • Kumpas
 • Mihengir
 • Açı Ölçer
 • Cam Cetvel
 • Cetvel
 • Derinlik Kumpası
 • Derinlik Mikrometresi
 • Diş Tarağı
 • Elek
 • Gönye
 • Grindometre
 • Halka Diş Mastarı
 • Nivo
 • Halka Mastar
 • Tampon Mastar
 • İç Çap Mikrometresi
 • Kaplama Kalınlık Ölçer
 • Kalınlık Filmi
 • Ölçü Pimi
 • Ölçüm Mikroskobu
 • Profil Projeksiyon
 • Radius Mastar
 • (Blok) Johnson Mastarı
 • Sentil Seti
 • Pimetre
 • Su Terazisi
 • Tampon Diş Mastarı
 • Tampon Mastarı
 • Teodolit
Kuvvet

Kuvvet ölçme cihazı, yük veya kuvvet uygulandığında (ölçüm kapasitesi aşılmadan) elastik deformasyona uğrayan bir eleman ve bu deformasyonun mekanik veya elektriksel olarak okunmasını sağlayan gösterge sistemlerinin (Analog-dijital) bütününü ifade etmektedir. Kuvvet kalibrasyonu konusunda hizmet verdiğimiz cihazlar aşağıdadır.

 • Basma Test Cihazı
 • Beton Test Presi
 • Karot Presi
 • Üniversal Çekme Basma Test Cihazı
 • Tek Eksenli Test Cihazı
 • Marshall Stabilite Test Cihazı
 • Nokta Yükleme Test Cihazı
 • Çimento Eğilme Basma Test Cihazı
 • Üç Eksenli Test Cihazı
 • Cbr Test Cihazı
 • Dinamometre
 • Çekme Test Cihazı
 • El Tipi Kuvvet Ölçer
 • Loadcell (Yük Hücresi)
 • Çentik Darbe Test Cihazı
 • İzod Darbe Test Cihazı
 • Serbest Düşme Test Cihazı
 • Ekstansometre
Sertlik ve Tork

Hizmet kapsamımızda olan tork kalibrasyonu hem dinamik hem de statik olarak kalibre edilebilmektedir.. Hidrolik ve havalı tork anahtarlarının kalibrasyonu statik yöntem ile, elektrikli tork anahtarları ise dinamik yöntem ile gerçekleştirilmektedir.

 • Brinell, Sertlik Ölçme Cihazı
 • Rockwell, Sertlik Ölçme Cihazı
 • Vickers, Sertlik Ölçme Cihazı
 • Shoremetre A
 • Shoremetre D
 • Portatif Sertlik Ölçer
 • Multiplex Sertlik Ölçer
 • Sertlik Ölçme Ucu
 • Sertlik Plakası
 • Tek Yön Torkmetre
 • Çift Yön Torkmetre
 • Tork El Aleti
 • Tork Sensörü
 • Tork Dönüştürücü
 • Tork Tornavidası
 • Cam Torkmetre
Terazi ve Kütle

Laboratuvarımızda  terazi kalibrasyonu 510 kg ‘a kadar NAC’tan akredite olarak yapılabilmektedir. Terazi kalibrasyonları yerinde yani terazinin bulunduğu alanda yapılmaktadır. Terazi ve kütle kalibrasyonu konusunda hizmet verdiğimiz cihazlar aşağıdadır.

 • Hassas Terazi
 • Analitik Terazi
 • Yarı Analitik Terazi
 • Kaba Terazi
 • Paketleme Loadcelleri
 • Dozajlama Loadcelleri
 • Agrega Kantarı
 • Çimento Kantarı
 • Katkı Kantarı
 • Su Kantarı
 • Tartım Silosu
 • E2 Sınıfı Kütle
 • F1 Sınıfı Kütle
 • M1 Sınıfı Kütle
 • M2 Sınıfı Kütle
 • M3 Sınıfı Kütle

Yorum Yapın